Zabezpečení nejvyšší kvality staveb

Elegis pomáhá stavebním dozorům snadno spravovat problémy, což výrazně zlepšuje jejich pracovní postup.

Elegis

Cíl: Aplikace pro stavební dozor
Náročnost: 250 MD

SHRNUTÍ

Spojili jsme síly s vývojáři od společnosti Elegis, aby jsme vytvořili mobilní aplikaci synchronizovanú s ERP systémem jejích klientů.

Problém:

Elegis je společnost zabývající se vývojem softwaru, která se zaměřuje na stavebnictví. Poskytují ERP a systémy business intelligence pro své zákazníky v celé Evropě. Spojili jsme se s nimi, abychom vyřešili nejnovější problém, se kterým se setkali.

Současné systémy správy staveb mají složitá rozhraní plná vnořených oken a spoustu dat křičících najednou. Přicházejí s nepřehlednou dokumentací, kterou musíte skutečně projít, abyste se naučili pracovat efektivně. Stavební dozor musí shromažďovat informace na místě (psaní poznámek, pořizování fotografií, docházku) a poté jít do kanceláře, aby ručně zadal a uložil data.

Tento přístup byl možná v minulosti přijatelný, ale nyní se naše telefony staly výkonnými počítači, které můžeme používat všude a odstranit tyto problémy.

Řešení:

Jako obvykle, postavili jsme nejprve prototyp ve wireframes. Tato forma nám poskytuje spoustu zpětné vazby v raných fázích. V tomto případě byl proces vytvoření nové zprávy a činností nejproblematičtější. Návrh aplikace musí být přizpůsoben již zavedenému způsobu práce supervizora. Například jsme zjistili, že supervizoři obvykle pořizují více fotografií postupně, nikoli jen čas od času.

Společně s vývojáři od společnosti Elegis jsme vytvořili API, protože aplikace musela být synchronizována s ERP systémem příslušných klientů. Přišli jsme s flexibilním řešením, které zajistí důkladné zabezpečení a snadné použití současně.

Aplikace byla velmi dobře přijata na pracovišti mnoha stavebních společností v České republice. Plánujeme rozšířit funkce aplikace tak, aby pokryli více případů použití, a aby jí mohli využívat lidé na více pozicích než jen vedoucí stavby.

Líbí se Vám to? Potkejme se!

Send us a message and schedule a call or meeting with our team.