Proč propojit UX a systémovou analýzu?

V ideálním světě by každý zákazník chtěl dopředu vědět, kdy bude jeho systém dokončen a kolik přesně bude stát. Nicméně, kolikrát se Vám povedlo dostat takové zadání, na kterém byste byli schopni udělat perfektní odhady? Čím více se v Notum setkáváme s takovými projekty, tím více se zamýšlíme nad tím, co zákazníkům nabídnout, aby byli všechny strany spokojené.

Pokud opravdu trvá zákazník na tom, že chce mít přesně stanovený budget s termínem, je dobré zamyslet se nad tím, na čem tyto věci postavíte. Samozřejmě nejlépe se dělají odhady nad systémovou analýzou — mít minimálně use case model, s popsanými scénáři u nejsložitějších use casu, kde budou popsané i alternativní scénáře. Pro popsání flow diagram aktivit a doménový diagram pro představu, jak by mohla být databáze velká. A přidat dokument, ve kterém budou specifikovány funkcionality, a to i ty nefunkční.

To je skvělé, ale pak je systém popsán jenom z technického pohledu a z pohledu funkčnosti. A všichni chtějí mít tento systém i použitelný, jednoduchý a hezký. K tomu z mého pohledu slouží UX design a jeho postupy. Jak ale tyto postupy propojit se systémovou analýzou? Ne každý designer se asi bude chtít učit UML a ne každý systémový analytik bude chtít dělat i UX designera.

Asi nejhůř se dělají odhady jenom nad specifikací, kde je 20 stránek textu, který stejně nikdo nemá šanci zanalyzovat do posledního bodu. Není potom use case model pro všechny jednodušší řešení, ze kterého může vycházet i designér, který bude navrhovat wireframy/designy?

V ideálním světě by bylo dobré mít systémového analytika a designera, kteří spolu budou komunikovat. Společně budou tvořit funkční a použitelnou aplikaci, která se bude jednoduše programovat a odhadovat. Toto jde samozřejmě vymyslet i v agilním vývoji, kdy by byl každý sprint a každý úkol, který to vyžaduje, popsán z obou hledisek — z funkčního a designového.

Pokud se odhaduje jenom na wireframech,tak se může stát, že se odhad hodně překročí a to jen proto, že se zapomnělo na spoustu skryté funkcionality, která bohužel na wireframech chybí. I my jsme se poučili, že u složitějších systémů nám jenom wireframy nepostačí.

V Notum se při naceňování na designech snažíme vytvořit use casy, kdy projdeme každou obrazovku wireframu a poté se domluvíme se zákazníkem jestli je design pixel perfect nebo jestli můžeme některé věci použít z komponentových knihoven, které používáme. Toto je výrazně důležité pro odhady. Vytvořené use casy také procházíme se zákazníkem.

Pokud přijde specifikace, snažíme se se zákazníkem domluvit na návrhu wireframů a sepsání use casů (pokud je specifikace již neobsahuje), aby pro obě strany byla aplikace méně abstraktní. Tím zákazník dostane mnohem přesnější odhad a my máme velmi dobře specifikované zadání. Věříme, že tento postup je pro všechny lepší a efektivnější pro odhady a zpracování FTFP projektů a snažíme se ho stále vylepšovat.

TIP: Nástroj Visual paradigm dokáže ke každému kroku scénáře připojit wireframe. Uživatel poté proklikává krok po kroku scénář a podle toho vidí, jak se mění obrazovka. (Návod zde: https://www.youtube.com/watch?v=qYUeoSfL8sw&feature=youtu.be )

Používáte vy nějaké postupy nebo jste se s tímto někdy setkali? Nebo používáte pro zachycení use casů na wireframech/designech nějaký nástroj? Dejte nám vědět na lenka.kmetova@notum.cz.