Jaroslav Kolařík

safetrees kolarik arbo

Jaroslav Kolařík

Naše standardy jsou na dost vysoké úrovni, proto jsme při výběru partneru velice opatrní. Notum naši důvěru nezklamalo a spolupráce s nimi se ukázala jako dobrá volba. Díky nim jsme v terénu efektivnější a máme větší přehled nad našimi daty. Vážíme si jejich způsobu projektového řízení a chuti posouvat technologické hranice.