NAV system

Přehledný informační systém v oblasti letecké dopravy

NAV letecký systém

Cíl: Systém plánování letů
Náročnost: 180 MD
V akci: Webové stránky projektu

Souvislosti projektu

Společnost NAV přes 25 let přináší profesionální služby v oblasti plánování letů.

Jejich portfolio zahrnuje například software pro ekonomické a bezpečné plánování letů. Díky jejich systémům se podařilo přepravit přes 4 miliony pasažérů za minulý rok a odlétat přes 96 000 letových hodin.

Výzva:

Operátoři letového provozu potřebují mít přehled o velkém objemu dat. V hlavním modulu systému NAV měli detailní přehled o daném plánovaném letu, ale chyběla zde možnost seskupit několik letů do jednoho požadavku. Také byl nevyhnutelný přesun informací ze stohů papíru do systému, a to i vzhledem k jejich následnému využití v rámci nového modulu.

 

Výzvou byla i přehlednost a jednoduchost řešení. Výsledný systém, musel být uživatelsky vyladěný a přehledně zobrazovat data z existujícího systému NAV, na který je modul napojen. Jeho přehlednost jsme konzultovali jak se společností, tak i s finálními uživateli, kteří budou systém používat.

Řešení:

Řešením zadání je vývoj front-endovové React aplikace s NodeJS back-endem. Tým očekával precizní řešení, které bude mít vysokou spolehlivost.

 

Navnímali jsme co nejrychleji technologické řešení současného systému s důrazem na způsob projektového řízení, který NAV preferuje. Jelikož se jedná o kritický proces, na jehož fungování závisí desítky letů měsíčně, bylo potřeba odladit všechny hlavní use-casy, ale i krajní řešení.

 

Naše práce probíhala na bázi Time and Material. Zvolili jsme agilní způsob řízení a pravidelně jednou za 14 dní jsme organizovali schůzky s Nav týmem. Během nich jsme prošli nově vyvinuté části systému, na které nám společnost NAV dala feedback a společně jsme se sladili ohledně budgetu a termínů. Součástí naší práce byl i návrh UI, zapojení systémového analytika a našich zkušených vývojářů.

Výsledek:

Navrženým řešením je aplikace, ve které si operátor může vytvořit plán daného letu, napojit se na systém NAV a zadat, která další oprávnění jsou potřeba zajistit. Data, která systém vygeneruje se poté synchronizují i zpětně do napojených systémů. Kdykoliv během plánování má operátor k dispozici i report daného letu, ten si může upravit podle úrovně detailů, které si nastaví.

„Kvůli nedostatku naší vývojové kapacity jsme se obrátili na Notum Technologies o pomoc s vytvořením speciálního modulu pro našeho klíčového zákazníka. Vývoj modulu dopadl k naší plné spokojenosti. Spolupráce na vývoji probíhala hladce i díky tomu, že Notum vnesl do projektu kvalitní komunikaci, projektové řízení a koordinaci všech zapojených stran.“

Jiří Moučka

Company Owner, Engineering Director, NAV Flight Services

Líbí se Vám to? Potkejme se!

Send us a message and schedule a call or meeting with our team.